วันพุธ, พฤษภาคม 31, 2023

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ปี 2562
เลือกหมวด

หมวดวัสดุฉาบผิว
ราคา : บาท  

1 สีน้ำมันเคลือบ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2
    ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์
กระป๋อง
807.00   807.00  807.00  807.00 
3
    ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (ฟิธาลิท)
กระป๋อง
718.00   718.00  718.00  718.00 
4
    ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเดลต้า
กระป๋อง
597.00   597.00  597.00  597.00 
5
    ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราซินแคลร์ ( ซินเท็ค )
กระป๋อง
665.00   665.00  665.00  665.00 
6
    ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
635.25   635.25  635.25  635.25 
7
    ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
3,096.25   3,096.25  3,096.25  3,096.25 
8
    สำหรับงานเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Glipton)
กระป๋อง
-   609.12  609.12  609.12 
9
    สำหรับงานเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Supertech)
กระป๋อง
-   475.02  475.02  475.02 
10
    สำหรับงานเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Supermmatex)
กระป๋อง
-   393.12  393.12  393.12 
11
    สำหรับงานเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Shark)
กระป๋อง
-   358.56  358.56  358.56 
12
    สำหรับงานเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Mandarin Duck)
กระป๋อง
-   370.44  370.44  370.44 
13
    สำหรับงานเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (KOBE)
กระป๋อง
-   364.14  364.14  364.14 
14 สีน้ำพลาสติก หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
15
 สีน้ำพลาสติก ทาภายใน
16
    ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนี่เพ้นท์)
กระป๋อง
305.00   305.00  305.00  305.00 
17
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า
กระป๋อง
295.00   295.00  295.00  295.00 
18
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ ( ซินวอลล์ )
กระป๋อง
357.00   357.00  357.00  357.00 
19
    ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เพ้นท์)
กระป๋อง
1,475.00   1,475.00  1,475.00  1,475.00 
20
    ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ ( ซินวอลล์ )
กระป๋อง
1,750.00   1,750.00  1,750.00  1,750.00 
21
    ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เดลต้า
กระป๋อง
1,417.00   1,417.00  1,417.00  1,417.00 
22
 สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก
23
    ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซ์ตร้า)
กระป๋อง
400.00   400.00  400.00  400.00 
24
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า
กระป๋อง
394.00   394.00  394.00  394.00 
25
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ ( สตั๊ก-โอ-ไลฟ์ )
กระป๋อง
595.00   595.00  595.00  595.00 
26
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)
กระป๋อง
690.00   690.00  690.00  690.00 
27
    ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซ์ตร้า)
กระป๋อง
1,930.00   1,930.00  1,930.00  1,930.00 
28
    ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ ( สตั๊ก-โอ-ไลฟ์ )
กระป๋อง
2,940.00   2,940.00  2,940.00  2,940.00 
29
    ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)
กระป๋อง
2,700.00   2,700.00  2,700.00  2,700.00 
30
    ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เดลต้า
กระป๋อง
1,920.00   1,920.00  1,920.00  1,920.00 
31 สีรองพื้น หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
32
 สีรองพื้นโลหะ
33
    ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์100)
กระป๋อง
530.00   530.00  530.00  530.00 
34
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (RED OXIDE PRIMER)
กระป๋อง
360.25   360.25  360.25  360.25 
35
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี่ยม (เบอร์ 960 : สีเหลือง)
กระป๋อง
1,368.50   1,368.50  1,368.50  1,368.50 
36
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี่ยม (X - 60 : สีแดง)
กระป๋อง
1,377.00   1,377.00  1,377.00  1,377.00 
37
 สีรองพื้นปูน
38
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
473.00   473.00  473.00  473.00 
39
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ
กระป๋อง
600.00   600.00  600.00  600.00 
40
    ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
2,233.00   2,233.00  2,233.00  2,233.00 
41
    ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ
กระป๋อง
2,290.00   2,290.00  2,290.00  2,290.00 
42
    ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีพีไอ
กระป๋อง
477.00   477.00  477.00  477.00 
43
    ขนาด 18.925 ลิตร ตราทีพีไอ
กระป๋อง
2,370.00   2,370.00  2,370.00  2,370.00 
44
    ภายในภายนอก ชนิดอเนกประสงค์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons Quick Primer)
กระป๋อง
459.90   459.90  459.90  459.90 
45
    ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons 5 in 1)
กระป๋อง
459.90   459.90  459.90  459.90 
46
    ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons Sunblock)
กระป๋อง
459.90   459.90  459.90  459.90 
47
    สีรองพื้นปูนเก่า งานผนังปูน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (TOA Contact Primer)
กระป๋อง
-   496.26  496.26  496.26 
48
 สีรองพื้นไม้
49
    ขนาด 3.875 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT)
กระป๋อง
423.50   423.50  423.50  423.50 
50
    ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT)
กระป๋อง
1,991.00   1,991.00  1,991.00  1,991.00 
51 สีทาถนน หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
52
 สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง
53
    ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์
กระป๋อง
714.00   714.00  714.00  714.00 
54
    ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์
กระป๋อง
714.00   714.00  714.00  714.00 
55
    ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์
กระป๋อง
714.00   714.00  714.00  714.00 
56
    ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์
กระป๋อง
714.00   714.00  714.00  714.00 
57
    ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์
กระป๋อง
3,535.00   3,535.00  3,535.00  3,535.00 
58
    ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์
กระป๋อง
3,535.00   3,535.00  3,535.00  3,535.00 
59
    ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์
กระป๋อง
3,535.00   3,535.00  3,535.00  3,535.00 
60
    ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์
กระป๋อง
3,535.00   3,535.00  3,535.00  3,535.00 
61
 สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง
62
    ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์
กระป๋อง
784.00   784.00  784.00  784.00 
63
    ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์
กระป๋อง
784.00   784.00  784.00  784.00 
64
    ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์
กระป๋อง
784.00   784.00  784.00  784.00 
65
    ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์
กระป๋อง
784.00   784.00  784.00  784.00 
66
    ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์
กระป๋อง
3,885.00   3,885.00  3,885.00  3,885.00 
67
    ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์
กระป๋อง
3,885.00   3,885.00  3,885.00  3,885.00 
68
    ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์
กระป๋อง
3,885.00   3,885.00  3,885.00  3,885.00 
69
    ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์
กระป๋อง
3,885.00   3,885.00  3,885.00  3,885.00 
70 น้ำมันเคลือบแข็ง หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
71
 น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน
72
    ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202)
กระป๋อง
1,007.00   1,007.00  1,007.00  1,007.00 
73
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน)
กระป๋อง
742.50   742.50  742.50  742.50 
74
    สีย้อมไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน
กระป๋อง
284.00   284.00  284.00  284.00 
75
    สีย้อมไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน
กระป๋อง
1,065.00   1,065.00  1,065.00  1,065.00 
76
    สีย้อมไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี
กระป๋อง
247.00   247.00  247.00  247.00 
77
    สีย้อมไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี
กระป๋อง
927.00   927.00  927.00  927.00 
78
    สีย้อมพื้นไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ เดคสเตน
กระป๋อง
308.00   308.00  308.00  308.00 
79
    สีย้อมพื้นไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ เดคสเตน
กระป๋อง
1,173.00   1,173.00  1,173.00  1,173.00 
80
    สีย้อมไม้ สูตรน้ำ ขนาด 0.95 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน อควา
กระป๋อง
308.00   308.00  308.00  308.00 
81
    สีย้อมไม้ สูตรน้ำ ขนาด 3.79 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน อควา
กระป๋อง
1,173.00   1,173.00  1,173.00  1,173.00 
82
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี
กระป๋อง
225.00   225.00  225.00  225.00 
83
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี
กระป๋อง
560.00   560.00  560.00  560.00 
84
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี
กระป๋อง
1,612.00   1,612.00  1,612.00  1,612.00 
85
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี
กระป๋อง
225.00   225.00  225.00  225.00 
86
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี
กระป๋อง
560.00   560.00  560.00  560.00 
87
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี
กระป๋อง
1,612.00   1,612.00  1,612.00  1,612.00 
88
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีใส ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล
กระป๋อง
225.00   225.00  225.00  225.00 
89
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีใส ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล
กระป๋อง
560.00   560.00  560.00  560.00 
90
    น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีใส ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล
กระป๋อง
1,612.00   1,612.00  1,612.00  1,612.00 
91
 น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก
92
    ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404)
กระป๋อง
1,370.00   1,370.00  1,370.00  1,370.00 
93
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน)
กระป๋อง
951.50   951.50  951.50  951.50 
94 แลกเกอร์ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
95
 แลกเกอร์ ชนิดเงา
96
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ
กระป๋อง
-   675.00  675.00  675.00 
97
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
554.50   554.50  554.50  554.50 
98
 แลกเกอร์ ชนิดด้าน
99
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ
กระป๋อง
-   774.90  774.90  774.90 
100
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
561.00   561.00  561.00  561.00 
101 ทินเนอร์ หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
102
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ
กระป๋อง
-   356.40  356.40  356.40 
103 สีน้ำอะครีลิค หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
104
 สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก
105
    (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)
กระป๋อง
550.00   550.00  550.00  550.00 
106
    (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)
กระป๋อง
2,120.00   2,120.00  2,120.00  2,120.00 
107
    (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A998)
กระป๋อง
470.00   470.00  470.00  470.00 
108
    (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A998)
กระป๋อง
1,780.00   1,780.00  1,780.00  1,780.00 
109
    พาราชิลด์ คูลแม็กซ์ ชนิดเนียน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
695.75   695.75  695.75  695.75 
110
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีพีไอ
กระป๋อง
477.00   477.00  477.00  477.00 
111
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราทีพีไอ
กระป๋อง
2,370.00   2,370.00  2,370.00  2,370.00 
112
    กัปตันชิลด์พลัส ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
503.25   503.25  503.25  503.25 
113
    กัปตันชิลด์พลัส ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
2,403.50   2,403.50  2,403.50  2,403.50 
114
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Duraclean)
กระป๋อง
666.90   666.90  666.90  666.90 
115
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4seasons)
กระป๋อง
473.13   473.13  473.13  473.13 
116
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4seasons 5 in 1 )
กระป๋อง
594.72   594.72  594.72  594.72 
117
    ชนิดเนียน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4seasons sunblock )
กระป๋อง
515.97   515.97  515.97  515.97 
118
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Classicshield )
กระป๋อง
561.06   561.06  561.06  561.06 
119
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Extracote )
กระป๋อง
294.84   294.84  294.84  294.84 
120
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Extrashield )
กระป๋อง
695.52   695.52  695.52  695.52 
121
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ
กระป๋อง
275.31   275.31  275.31  275.31 
122
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Supershield Titanium)
กระป๋อง
804.60   804.60  804.60  804.60 
123
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Supertech)
กระป๋อง
413.28   413.28  413.28  413.28 
124
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (TOA 7 in 1 )
กระป๋อง
872.10   872.10  872.10  872.10 
125
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Shield-1 Nano )
กระป๋อง
586.98   586.98  586.98  586.98 
126
 สีน้ำอะครีลิค ทาภายใน
127
    (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)
กระป๋อง
359.00   359.00  359.00  359.00 
128
    (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)
กระป๋อง
1,360.00   1,360.00  1,360.00  1,360.00 
129
    กัปตันชิลด์พลัส ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
349.25   349.25  349.25  349.25 
130
    กัปตันชิลด์พลัส ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน
กระป๋อง
1,666.50   1,666.50  1,666.50  1,666.50 
131
    ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)
กระป๋อง
3,360.50   3,360.50  3,360.50  3,360.50 
132
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีพีไอ
กระป๋อง
759.00   759.00  759.00  759.00 
133
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราทีพีไอ
กระป๋อง
3,663.00   3,663.00  3,663.00  3,663.00 
134
    ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ
กระป๋อง
216.72   216.72  216.72  216.72 
135
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4seasons)
กระป๋อง
473.13   473.13  473.13  473.13 
136
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Supershield Duraclean a plus)
กระป๋อง
691.20   691.20  691.20  691.20 
137
    ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Supertech)
กระป๋อง
-   265.86  265.86 
138
    ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Shield-1 Nano)
กระป๋อง
513.00   513.00  513.00  513.00 
139
    สำหรับงานผนังปูนและเหล็ก ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Epoguard Enamel)
กระป๋อง
-   1,112.40  1,112.40  1,112.40 
140
    สำหรับงานผนังปูนและเหล็ก ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (Floorguart 100 WB)
กระป๋อง
-   2,670.30  2,670.30  2,670.30