6 ข้อเลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ใช้งานได้นาน

6 ข้อเลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ใช้งานได้นาน

1.รูปทรงกลมหรือรีถึงจะดีกว่า
ทั่วไปแล้วรูปทรงของโถสุขภัณฑ์จะมีอยู่ 2 รูปทรงคือ โถทรงกลม กับโถทรงรี โถทรงกลมเหมาะกับห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ขณะที่โถทรงรีจะกินพื้นที่มากกว่า เพราะมีด้านหน้ายาวรองรับสรีระได้เต็มที่ นอกจากนี้อีกข้อสังเกตคือ สุขภัณฑ์ที่ดีควรมีขนาดคอห่านที่ใหญ่เพื่อการชำระล้างที่หมดจดและ ป้องกันปัญหาท่อตัน


2.ขนาดเท่าไหร่ดีที่เหมาะกับพื้นที่
การเลือกสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำนั้น เราควรเช็คขนาดของห้องเสียก่อน เพื่อจัดสรรพื้นที่และออกแบบการจัดวางอย่างพอเหมาะ การเลือกโถสุขภัณฑ์ที่ดีควรให้เหลือพื้นที่ปลายสุดของโถสุขภัณฑ์ถึงผนังห้องน้ำอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้หัวเข่าเราติดผนังห้องเวลาใช้งาน


3.ต้องมีความสูงเท่าไหร่จึงได้มาตรฐาน
มาตรฐานของความสูงที่เหมาะสมที่สุดของโถสุขภัณฑ์อยู่ที่  14-17 นิ้ว สำหรับห้องน้ำมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ที่ความสูง 17 นิ้ว หรือ 43.5 ซม. ห้องน้ำเด็กควรใช้ความสูง 14 นิ้ว หรือ 35.5 ซม. ขณะที่หากเป็นความสูงที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวจะอยู่ที่ความสูง 15.5 นิ้ว หรือ 39.5 ซม. เพื่อความเหมาะสมต่อการนั่งที่ถูกสุขลักษณะ

5.ปุ่มกดเดี่ยวหรือปุ่มกดคู่ จึงจะประหยัดกว่า
ระบบการชำระล้างของโถชักโครก เรียกว่า Flush System ซึ่งสามารถแบ่งง่ายๆ ได้ 2 ระบบ คือ Single Flush โดยสังเกตจากปุ่มกดน้ำ ซึ่งหากมีปุ่มเดียวจะส่งแรงดันและปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการชำระล้างออกมาเพียงปริมาณเดียวเท่ากันทุกครั้งส่วนอีกระบบคือ Dual Flush จะแยกเป็น 2 ปุ่ม คือ แบบกดน้ำน้อยใช้ในกรณีที่เราทำธุระเบา และแบบปุ่มใหญ่ใช้ในกรณีที่เรามีธุระหนัก แบบนี้ทำให้เราประหยัดการใช้ได้น้ำมากกว่า


6.ชำระล้างแบบ Washdown หรือ Siphon ดี
ระบบชำระล้างแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆเช่นเดียวกันคือ แบบ Washdown น้ำจะแรง ชำระได้สะอาดหมดจด และระบบ Siphon เป็นระบบชำระล้างที่ใช้หลักการของกาลักน้ำ ช่วยให้เกิดแรงดูดในระบบท่อ จึงทำให้ชำระล้างสิ่งปฏิกูลจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและการทำงานที่เงียบกว่า