4 ข้อต้องเช็คก่อนผู้เช่าคอนโดย้ายออก ต้องดูอะไรบ้าง

4 ข้อต้องเช็คก่อนผู้เช่าคอนโดย้ายออก ต้องดูอะไรบ้าง

เช็คภายในตัวห้อง 
ห้องต้องอยู่ในสภาพเดิม หากมีการต่อเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้องก่อน รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในห้อง มาดูเช็คลิสต์กันครับ

เฟอร์นิเจอร์ เช่นโซฟา ตู้เสื้อผ้า เตียง มีการชำรุดแบะมีรอยขีดข่วนหรือไม่ ถ้าหากชำรุดสามารถ ปรับเงิน หรือหักออกจากเงินมัดจำได้ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งสำคัญในการปล่อยเช่าต่อครับควรเช็คให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่เก่า ไม่ผุพังก็สามารถปล่อยเช่าต่อได้อีกครับ
ผนัง เพดาน พื้น ตรวจดูว่าไม่มีรอยข่วน หรือรอยขีดเขียน รวมถึงคราบสกปรกมากน้อยแค่ไหน
ระบบไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟภายในว่าใช้งานได้ปกติทุกจุดหรือไม่ เช่นเครื่องครัวอย่างเตาไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ รวมถึงไฟต้องเปิดได้ปกติทุกจุด ปลั๊กไฟเสียบใช้งานแล้วสามารถใช้งานได้
ระบบน้ำ ตรวจสอบก๊อกน้ำให้ดีว่าไม่รั่ว และใช้งานได้ปกติหรือไม่
ประตู หน้าต่าง สามารถใช้งานเปิด ปิดได้ปกติ
ความสะอาด เช็คให้ห้องมีสภาพเดิมให้มากที่สุด ไม่มีขยะทิ้งไว้ในห้อง ซึ่งผู้เช่าควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนคืนห้อง ทั้งนี้ควรระบุไว้ในสัญญาเช่าว่าสามารถหักค่าทำความสะอาดจากเงินประกันได้

4 ข้อต้องเช็คก่อนผู้เช่าย้ายออก ต้องดูอะไรบ้าง 1

ควรแจ้งเจ้าของห้องล่วงหน้า
การแจ้งเจ้าของห้องล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าของห้องมีเวลาตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้อง และจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย ค่ามัดจำ แต่มีบางกรณีที่เป็นปัญหาหลักๆ ก็คือมีบางรายออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทั้งที่มีสัญญาเช่าระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วรวมถึงการปล่อยเช่าช่วงต่อโดยที่เราไม่รู้ ทั้งนี้ควรตรวจเช็คให้ดีครับว่ามีการปล่อยเช่าช่วงต่อหรือเปล่า

4 ข้อต้องเช็คก่อนผู้เช่าย้ายออก ต้องดูอะไรบ้าง 2

ตรวจสอบของใช้ให้ดี
ควรลิสต์อุปกรณ์เครื่องใช้แต่ละรายการลงไปในสัญญาเช่าให้ครอบคลุมด้วย เพราะอาจมีบางกรณีที่ผู้เช่าบางรายเก็บเฟอร์นิเจอร์ติดไปด้วยเป็นปัญหาใหญ่แน่ๆ ส่วนอีกกรณีถ้าผู้เช่านำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเข้ามาเพิ่มเติม อาจจะเกิดความสับสนขึ้น การระบุเช็คลิสต์ลงในสัญญาเช่าเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้ามครับ

4 ข้อต้องเช็คก่อนผู้เช่าย้ายออก ต้องดูอะไรบ้าง 3

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เช่นค่าอินเทอร์เน็ต ถ้าผู้เช่าทำการติดตั้งเพิ่มเติมควรให้ผู้เช่าชำระค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อย และดำเนินการเปลี่ยนที่อยู่การติดตั้งและติดต่อผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย เพราะถ้าหากติดสัญญาอยู่ผู้เช่ารายใหม่จะไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นั่นเอง