บิลค่าไฟ 1 ใบ บอกอะไรบ้าง ค่าไฟผิดปกติแจ้งได้ที่ไหน

  ค่าไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างมากมาย หลังจากพบว่ายอดค่าไฟมักจะสูงผิดปกติโดยเฉพาะในหน้าร้อน ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในบิลค่าไฟนั้นบอกอะไรเราบ้างเชื่อว่าหลายคนอาจจะดูแค่ยอดที่ต้องชำระ วันนี้น้องบีมีรายละเอียดเล็กน้อยๆมาฝากกัน
อัตราค่าไฟฟ้า คิดอย่างไร 
สำหรับที่อยู่อาศัย คิดเแบบอัตราก้าวหน้า หรือยิ่งใช้ไฟฟ้ามาก ก็ยิ่งจ่ายแพงขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1.1.1 
อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอปป์ และมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
อัตราค่าไฟที่อยู่อาศัยแบบก้าวหน้า ประเภท 1.1.1
ประเภทที่ 1.1.2 
อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยขึ้นไปต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป

อัตราค่าไฟที่อยู่อาศัยแบบก้าวหน้า ประเภท 1.1.2

   ทั้งนี้ข้อมูลผู้ใช้ จะปรากฏเป็นตัวเลข 3 หลักแรกในช่องประเภท (Type) เช่น 1115 คือ บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ส่วน 1125 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
บิลค่าไฟ มีรายละเอียดอะไรบ้าง 
บิลค่าไฟแต่ละเดือนประกอบด้วย 3 ส่วนหลักหลัก ๆ ด้วยกันคือ ข้อมูลผู้ใช้ รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า และที่เรียกเก็บ ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไป
          ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ใช้
ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า วันและเวลาอ่านหน่วยค่าไฟฟ้าประจำเดือน
บิลค่าไฟฟ้า
          ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยเลขอ่านครั้งก่อน-หลังจากมิเตอร์ไฟฟ้า จำหน่วยทั้งหมดที่ใช้ไป เป็นส่วนต่างจากตัวเลขการอ่าน และประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมจำนวนหน่วยที่ใช้ไฟแต่ละเดือน

บิลค่าไฟฟ้า
ภาพจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          ส่วนที่ 3 : ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ 
ส่วนสุดท้ายของบิลค่าไฟ ประกอบด้วย 4 ส่วนย่อยนั่นก็คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าบริการรายเดือน ค่า Ft และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าพลังงาน : ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง สายจำหน่าย และค่าการผลิตไฟฟ้า
– ค่าบริการรายเดือน : ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยไฟฟ้า ค่าจัดทำและจัดส่งบิลค่าไฟฟ้า การรับชำระเงินและงานบริการลูกค้า ในส่วนนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543
– ค่า Ft (ค่าไฟฟ้าแปรผัน) : ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฐาน โดยค่า Ft ตรงนี้จะมีการปรับทุก 4 เดือน โดยมี กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล
– ค่าภาษี : ค่าภาษีมูลค่า 7% ที่เรียกเก็บตามกฎหมายที่กำหนด โดยการไฟฟ้าฯ จะนำส่วนนี้ส่งให้สรรพากรเป็นรายเดือน เพื่อนำไปรวมเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
ค่าไฟแพง ร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง 
ทั้งนี้ เมื่อลองคำนวณดูแล้วพบค่าไฟแพงผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้า สามารถร้องเรียนไปยังการไฟฟ้าในพื้นที่ ดังนี้
– กรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งเรื่องผ่านการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เว็บไซต์ http://www.mea.or.th และ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1130
– จังหวัดอื่น ๆ แจ้งเรื่องผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เว็บไซต์ https://complaint.pea.co.th  และ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1129