4เคล็ดลับการเลือกถังเก็บน้ำให้เหมาะกับบ้าน

4เคล็ดลับการเลือกถังเก็บน้ำให้เหมาะกับบ้าน

ในการเลือก ขนาดถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ หรือ ถังสำรองน้ำ  โดยทั่วไปจุดประสงค์หลักในการซื้อนั้นก็เพื่อ เก็บน้ำไว้ใช้เวลาที่น้ำประปาไม่ไหล หรือ น้ำประปาไหลอ่อนในบางพื้นที่ ดังนั้น การพิจารณาขนาดให้เหมาะสม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
วิธีการในการเลือก ถังเก็บน้ำ มีหลักให้พิจารณา ดังนี้
1 จำนวนสมาชิกภายในบ้าน
ให้ท่านตรวจสอบสมาชิกภายในบ้านว่า มีอยู่กี่คนเพื่อนำมาคำนวน ปริมาณการใช้น้ำต่อวันทั้งหมดภายในบ้าน

4เคล็ดลับการเลือกถังเก็บน้ำให้เหมาะกับบ้าน 1
2 ปริมาณการใช้น้ำต่อ คน/วัน
ปริมาณการใช้น้ำต่อคนภายในระยะเวลา 1 วัน แล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่า วันนึงเราใช้น้ำคนละเท่าไหร่ ไม่ต้องกังวลไป ปริมาณการใช้น้ำทางการประปาเค้าได้คำนวนมาให้เราเรียบร้อยแล้ว ว่า ใน 1 วัน จะใช้น้ำ เฉลี่ยอยู่ที่ 200 ลิตร/คน/วัน (บ้านพักอาศัย) โดย 200 ลิตรนี้จะรวมทุกกิจกรรม ตั้งแต่ ทั้งอุปโภค และ บริโภค (กิน อาบน้ำ ซักล้าง)

4เคล็ดลับการเลือกถังเก็บน้ำให้เหมาะกับบ้าน 2
3 จำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำ
ให้ท่านลองตรวจสอบ ประวัติการหยุดจ่ายใน ในบริเวณพื้นที่ที่ท่านพักอาศัย ว่าเคยมีประวัติน้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อนกี่วัน โดยทั่วไป ให้ตั้งไว้กลาง ๆ ซัก 2 – 3 วัน เพราะเมื่อเกิดเหตุน้ำไม่ไหล ขึ้นมาจริง ๆ ท่านก็จะยังมีน้ำใว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

4เคล็ดลับการเลือกถังเก็บน้ำให้เหมาะกับบ้าน 3
4 พื้นที่ที่จะวางถังเก็บน้ำ 
ข้อนี้สำคัญมาก เมื่อท่านมี ขนาดถังเก็บน้ำที่ต้องการแล้ว อย่าลืม สำรวจพื่นที่ที่จะวางถังด้วย  ถังเก็บน้ำที่ท่านจะซื้อมาหรือเปล่า เพราะถ้าซื้อมาแต่พื้นที่ตั้งไม่พอ อาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการขอเปลี่ยนขนาดได้

การเลือกพื้นที่ที่จะวางถังเก็บน้ำ ก็จะแตกต่างกันตามขนาดบ้าน เช่น บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์โฮม หรืออาคารพานิช เนื่องจากหมู่บ้านจัดสรรในปัจจุบัน ขนาดของบ้านมีแนวโน้มที่มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับราคาซื้อขาย การเลือกถังเก็บน้ำ สำหรับบ้านทาวน์โฮม ที่มีข้อจำกัดในเรื่องข้องพื้นที่ ดังนั้นการพิจาณาเลือกสถานที่ตั้ง จึงมีความสำคัญมากทีเดียว