3 ข้อช่วยทำความเข้าใจเรื่องการมุงหลังคามากขึ้น

3 ข้อช่วยทำความเข้าใจเรื่องการมุงหลังคามากขึ้น

เทคนิคง่ายๆทำให้เข้าใจเรื่องของการมุงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคามากขึ้น หลายๆบ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเลือก วัสดุก่อสร้างที่ค่อยข้างมีเยอะมากในปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้การเลือกวัสดุก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นไปได้ไม่ยากมานักเพราะเนื่องจาก มีการรองรับกับคนที่ต้องการความรวดเร็วในการเลือกใช้บริการมากขึ้น วัน หลังคาบ้านก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำหรับสำหรับ้านเราเช่น เพราะฉะนั้นเราควรรู้จักหลังคา
วัสดุต่างๆรวมไปถึงเทคนิคที่เข้าใจเรื่องของการเลือก กระเบื้องหลังคา ไปจนถึงการมุงด้วย จะทำให้การเลือกวัสดุสักอย่างนึงเป็นได้อย่างง่าย ถ้าเราเข้าใจวิธีการก็จะทำให้เราไม่โดนผู้รับเหมาโกงได้เช่นกัน

1.กระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยแตกหักหรือ ชำรุดอันอาจเป็นสาเหตุให้ เกิดการรั่วซึมได้ในภายหลัง

3 ข้อช่วยทำความเข้าใจเรื่องการมุงหลังคามากขึ้น 1

2.การวางแนวกระเบื้องควรจะวางเป็นแนวตรงสวยงามไม่คดเป็นงูเลี้อยซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้กระ เบื้องแตกชำรุดได้ง่าย เนื่องจากการวางซ้อนกันไม่สนิททำให้กระเบื้องแต่ละแผ่นขาดความสมดุลใน การกระจายน้ำหนัก สำหรับกระเบื้องคอนกรีตหรือกระเบื้องโมเนีย

ลดความร้อนในบ้าน
ลดความร้อนในบ้าน

การวางกระเบื้องในแต่ละแถวที่อยู่ติดกันควรจะสลับแนวรอยต่อกันเพื่อป้องกันมิให้น้ำฝนไหลซึม เข้าตามร่องได้โดยง่ายและความชันของหลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องชนิดนี้ไม่ควรต่ำกว่า 20 องศาโดยมีระยะทับซ้อนของกระเบื้องแผ่นบนและล่างอยู่ในช่วง 7-10 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลย้อนขึ้นตามร่องที่กระเบื้องวางซ้อนกัน

3 ข้อช่วยทำความเข้าใจเรื่องการมุงหลังคามากขึ้น 2

3.การผูกยึดแผ่นกระเบื้องเข้ากับโครงหลังคาจะต้องทำให้ครบถ้วนตามหลักเพื่อให้การเกาะยึด ของ แผ่นกระเบื้องมีความมั่นคง เรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ควรหาโอกาสสอบถามหรือพูดคุยกับผู้ควบคุมงานหรือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา เพราะบางครั้งการผูกยึดกระเบื้องคอนกรีตหรือกระเบื้องโมเนีย อาจทำการ ผูกยึดเป็นแนวสลับแนวเพื่อให้ สามารถถอดกระเบื้องออกได้ใน ภายหลังเวลาที่ต้องการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม แต่ ถ้าเป็นหลังคาที่มีความชันมากเกินกว่า 45 องศา อาจจำเป็นต้องผูกยึดทุกแนวเพื่อป้องกันไม่ให้กระเบื้อง เลื่อนหล่นลงมาเป็นต้น