วิธีเก็บรักษาปูนซีเมนต์อย่างไร ให้อยู่ได้นานขึ้น

หลายๆคนอาจจะเคยกับปัญหาเรื่องของการเก็บวัสดุก่อสร้าง ซึ่งวัสดุก่อสร้างบางประเภทเช่น ปูนซีเมนต์ แผ่นซีเมนต์ หรือแม้กระทั้งสีเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่มีอายุการจำกัด ต้องมีการจัดเก็บ ดูแลรักษาเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้อายุการใช้ของวัสดุก่อสร้างนั้นๆสูญเสียไป แต่ปัญหาสำหรับการจัดเก็บวัสดุก่อสร้างส่วนมาก มักจะเกิดขึ้นกับประเภทของปูนซีเมนต์ ที่ต้องการเก็บรักษา

1.ควรกองเก็บไว้ในโกดังหรืออาคารที่มีหลังคาและฝากั้นอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ ปูนซีเมนต์ เกิดความชื้นหรือเปียก

2.พื้นควรเป็นพื้นคอนกรีตหรือพื้นไม้ยกระดับโดยให้สูงห่างจากพื้นดินเล็กน้อย

3.ควรวางถุงปูนเรียงให้ชิดกันเพื่อไม่ให้อากาศถ่ายเทรอบถุงและควรกองเป็นชั้นๆ

4.แนะนำให้กองห่างจากผนังประมาณ 80-100 ซม.เพื่อไม่ให้ปูนดูดความชื้นจากผนัง

5.ถ้าจำเป็นต้องเก็บในช่วงฤดูฝนควรมีผ้าใบคลุมเพื่อป้องกันความชื้นจากอากาศในอาคารด้วย

6.ถ้าจำเป็นต้องเก็บไว้กลางแจ้ง ควรหาไม้มาทำเป็นพื้นรองและมีผ้าใบหรือพลาสติกคลุมไว้ให้มิดชิดกรณีใช้ปูนแล้วเหลือให้นำปูนทั้งถุงเก็บไว้ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่แล้วมัดปากถุงให้แน่นจะทำให้ปูนคงประสิทธิภาพได้นานขึ้น อย่าลืมนำไปลองใช้กันนะครับ

beestory.online เว็บไชต์รวบรวมข่าวสาร วัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ออกแบบ-ดีไซน์ อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงข่าวเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง beestory ทางเลือกสำหรับการติดตามข่าวสารในวงการ