สภาสถาปนิก 19 จัดขึ้น 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

สภาสถาปนิก 19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างภายใต้แนวคิด REACT ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง งานเดียวในประเทศไทยที่มีการรวมกลุ่มสถาปนิก ครบถ้วนทุกสาขา โดยจะมีการแบ่งปันความรู้และแนวคิดด้านการออกแบบของ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง พร้อมอัพเดตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากแบรนด์ดังทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

จุดเด่นงานสถาปัตย์ 19 คือ เป็นเวทีรวมตัวของสถาปนิกไทยทุกสาขามากที่สุด จากการที่สภาสถาปนิกมีสมาชิกปัจจุบันกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ และครอบคลุม 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่

  • สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง
  • สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง หรืองานวางผังกลุ่มอาคารและเค้าโครงสาธารณูปโภค
  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร เพื่อการใช้สอยและความสวยงามของโครงการ
  • สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ งานออกแบบภายในตัวสถาปัตยกรรมหลัก

สำหรับแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ นายประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงานสถาปัตย์ 19 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ทางสภาฯมีแนวคิดในการจัดการประชุมวิชาการทางสถาปัตยกรรม รวมไปถึงการสัมมนาเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพให้กับกลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ และยังมีการต่ออายุสมาชิก รวมถึงการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และยังมีการรวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของงานไว้อย่างครบถ้วนอีกด้วย