สำนักข่าวซินหัวเผยแพร่ภาพสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หลากหลายแห่ง ซึ่งตั้งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบสวยงามอยู่บนภูมิประเทศลักษณะแตกต่างกันของเมืองต้าถง มณฑลซานซี ทางจีนตอนเหนือ
เมืองต้าถงนั้นเดินหน้าการก่อสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแข็งขัน โดยเลือกใช้พื้นที่รกร้างด้อยประโยชน์อย่างหุบเขาแห้งแล้ง ผืนดินเค็มด่าง และพื้นที่ทรุดตัวจากการทำเหมืองแร่เป็นหลัก
ปัจจุบันสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ระดับหมู่บ้านทั้งหมด 122 แห่ง เริ่มเดินเครื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งช่วยกระตุ้นรายได้ของครัวเรือนฐานะยากจนในหมู่บ้านมากกว่า 400 แห่งทั่วเมืองต้าถง

แหล่งข้อมูล :China Xinhua News