จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของคน 445 ราย มีอายุเฉลี่ย 44 ปี โดยคนเหล่านี้มีมากกว่า 50% เคยไร้ที่อยู่อาศัยและมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี การวิจัยเผยว่า ผู้คนรู้สึกเหงาน้อยลงเมื่อเข้าถึงเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต นักวิจัยอธิบายว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สร้างความเข้มแข็งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดจากการทุกข์ทนจากความเหงา รวมถึงผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์การเงินที่ย่ำแย่ สุขภาพไม่ดี และจิตใจหดหู่
บางคนในกลุ่มวิจัยเผยว่า โทรทัศน์อาจมีราคาสูงก็จริง แต่มันก็เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างและหยุดความรู้สึกเหงาได้ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยมองว่าการศึกษานี้ควรนำไปสู่การรับรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ คุณค่าและบทบาทของเทคโนโลยีที่สามารถต่อสู้กับความเหงา ควบคู่ไปกับการสนับสนุนรูปแบบอื่นๆ

แหล่งข้อมูล : www.thairath.co.th