แบบบ้าน สะเภาลม
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 246 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 2,091,000 บาท

แบบบ้าน สาธร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 268 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 2,278,000 บาท

แบบบ้าน สายวิสูตร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 302 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 5 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 2,567,000 บาท

แบบบ้าน สาละลังกา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 315 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 2,677,500 บาท

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร