แบบบ้าน แผ่บารมี
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 142 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,207,000 บาท

แปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ออกแบบสวยทันสมัย 1

แบบบ้าน พญามุจลินทร์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 144 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,224,000 บาท

แปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ออกแบบสวยทันสมัย 2

แบบบ้าน พญามุตติ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 149 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,266,500 บาท

แปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ออกแบบสวยทันสมัย 3

แบบบ้าน พรหมคต
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,275,000 บาท

แปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ออกแบบสวยทันสมัย 4

แบบบ้าน พราวชมพู
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,275,000 บาท

แปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ออกแบบสวยทันสมัย 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร