แบบบ้าน ศรีมาลา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 186 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,581,000 บาท

แบบบ้าน ศรีสยาม
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 186.5 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,583,550 บาท

แบบบ้าน สกาวจันทร์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 190 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,615,000 บาท

แบบบ้าน สกุณี
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 199 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,691,500 บาท

แบบบ้าน สมอพิเภก
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 199 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,691,500 บาท

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร