แบบบ้าน ตรียัมปวาย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 152 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,292,000 บาท

แบบบ้าน ตะแบกใหญ่
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 72 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 612,000 บาท

แบบบ้าน ทองพันชั่ง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 765,000 บาท

แบบบ้าน ทองอุไร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 833,000 บาท

แบบบ้าน ทับทิม
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 110 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 935,000 บาท

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร