แบบบ้าน ทิพเกสร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 112.5 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 956,250 บาท

แบบบ้าน ทิวา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 116 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 986,000 บาท

แบบบ้าน เทพธาโร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 118 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,003,250 บาท

แบบบ้าน เทียนทอง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,020,000 บาท

แบบบ้าน ธนนไชย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 122 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,037,000 บาท

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร