แบบบ้าน เบญจมาศ
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 210 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,520,000 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี สำหรับบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 1

แบบบ้าน พลับพลึง
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 172.5 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,070,000 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี สำหรับบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 2

แบบบ้าน มหาหงษ์
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120.65 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,447,800 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี สำหรับบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 3

แบบบ้าน มณฑา
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 203 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,736,000 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี สำหรับบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 4

แบบบ้าน ยี่หุบ
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 85 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,020,000 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี สำหรับบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร