แบบบ้าน คนทีสอ
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 89 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 756,500 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยวดีไซน์สวย 1

แบบบ้าน คัณฑมาลา
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 765,000 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยวดีไซน์สวย 2

แบบบ้าน จงกลนี
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 782,000 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยวดีไซน์สวย 3

แบบบ้าน จันทนา
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 95 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 807,500 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยวดีไซน์สวย 4

แบบบ้าน จันทร์ทอง
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 95 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 807,500 บาท

แบบแปลนบ้านฟรี บ้านเดี่ยวดีไซน์สวย 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร