แบบบ้าน จุฑามาศ
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 756,500 บาท

แบบแปลนบ้านดีไซน์สวยฟรี บ้านเดี่ยวหลากสไตส์ 1

แบบบ้าน ฉัตรมรกต
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 112 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 952,000 บาท

แบบแปลนบ้านดีไซน์สวยฟรี บ้านเดี่ยวหลากสไตส์ 2

แบบบ้าน ชะมวง
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,020,000 บาท

แบบแปลนบ้านดีไซน์สวยฟรี บ้านเดี่ยวหลากสไตส์ 3

แบบบ้าน ชายผ้าสีดา
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,020,000 บาท

แบบแปลนบ้านดีไซน์สวยฟรี บ้านเดี่ยวหลากสไตส์ 4

แบบบ้าน ชุมแสง
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 142.8 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,213,800 บาท

แบบแปลนบ้านดีไซน์สวยฟรี บ้านเดี่ยวหลากสไตส์ 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร