แบบบ้าน มหาเมฆ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170.5 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,449,250 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น แบบแปลนดีไซน์ทันสมัย 1

แบบบ้าน มหาลาภ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170.5 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,449,250 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น แบบแปลนดีไซน์ทันสมัย 2

แบบบ้าน มหาอุดม
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 171 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,453,500 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น แบบแปลนดีไซน์ทันสมัย 3

แบบบ้าน มะลุลี
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 175 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,487,500 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น แบบแปลนดีไซน์ทันสมัย 4

แบบบ้าน มังกรทอง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 175 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,487,500 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น แบบแปลนดีไซน์ทันสมัย 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร