แบบบ้าน ราชดัด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,530,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ฟรี โดดเด่นด้วยดีไซน์ 1

แบบบ้าน ลำพู
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 181 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,538,500 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ฟรี โดดเด่นด้วยดีไซน์ 2

แบบบ้าน ลีลาวดี
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,547,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ฟรี โดดเด่นด้วยดีไซน์ 3

แบบบ้าน วิรุญจำบัง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182.5 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,551,250 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ฟรี โดดเด่นด้วยดีไซน์ 4

แบบบ้าน ศรนารายณ์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182.5 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,551,250 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้น ฟรี โดดเด่นด้วยดีไซน์ 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร