แบบบ้าน สร้อยทองทราย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 4 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,768,000 บาท

แบบบ้าน สร้อยสยาม
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 215 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,827,500 บาท

แบบบ้าน สรัสจันทร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 217 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,844,500 บาท

แบบบ้าน สอยดาว
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,912,500 บาท

แบบบ้าน สะบันงา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 240 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 2,040,000 บาท

แหล่งที่มา : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร