แบบบ้าน มาลัยนงนุช
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 178 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,513,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้นฟรี ดีไซน์โดดเด่น ทันสมัย 1

แบบบ้าน โมกหลวง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 178 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,513,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้นฟรี ดีไซน์โดดเด่น ทันสมัย 2

แบบบ้าน ยูงทอง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,530,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้นฟรี ดีไซน์โดดเด่น ทันสมัย 3

แบบบ้าน ร่มฉัตร
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,530,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้นฟรี ดีไซน์โดดเด่น ทันสมัย 4

แบบบ้าน รสสุคนธ์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,530,000 บาท

แบบบ้าน 2 ชั้นฟรี ดีไซน์โดดเด่น ทันสมัย 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร