แบบบ้าน นิมมานรดี
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 125.5 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,066,750 บาท

แบบบ้าน บัวทอง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,105,000 บาท

แบบบ้าน บุษบาอฐิษฐาน
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 135 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,147,500 บาท

แบบบ้าน บุหงา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,173,000 บาท

แบบบ้าน บุหรง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,190,000 บาท

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร