แบบบ้าน พันตะวัน
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,360,000 บาท

แบบบ้าน เพกา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,360,000 บาท

แบบบ้าน เพชรนารายณ์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 161 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,368,500 บาท

แบบบ้าน มณีเทวา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,445,000 บาท

แบบบ้าน มหาพรหม
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,445,000 บาท

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร