แบบบ้าน พฤกษ์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,275,000 บาท

แบบบ้าน พลับดง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,275,000 บาท

แบบบ้าน พลับพลา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 151 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,283,500 บาท

แบบบ้าน พะยอม
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 158 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,343,000 บาท

แบบบ้าน พะยูง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,360,000 บาท

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร