แบบบ้าน ชวนชม
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 50 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 600,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี ดีไซน์สวย 1

แบบบ้าน ซ่อนกลิ่น
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 108 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,296,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี ดีไซน์สวย 2

แบบบ้าน ทรงบาดาล
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 143 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,716,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี ดีไซน์สวย 3

แบบบ้าน นนทรี
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 156 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,872,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี ดีไซน์สวย 4

แบบบ้าน นางแย้ม
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,040,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี ดีไซน์สวย 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร