แบบบ้าน กาหลง
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 175 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 2,100,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี 1

แบบบ้าน เกด
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 77 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 924,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี 2

แบบบ้าน แก้วมุกดา
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 118 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,416,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี 3

แบบบ้าน ขจร
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 155 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,860,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี 4

แบบบ้าน แคนา
บ้าน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาค่าก่อสร้างประมาณ 1,056,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพฟรี 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร