แบบบ้าน พุทธชาด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 3,480,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุฟรี บ้านเดี่ยวทรงสวย ดีไซน์ทันสมัย 1

แบบบ้าน ยี่เข่ง
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 2,400,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุฟรี บ้านเดี่ยวทรงสวย ดีไซน์ทันสมัย 2

แบบบ้าน กรรณิการ์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 280 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง ห้องน้ำ 5 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 3,360,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุฟรี บ้านเดี่ยวทรงสวย ดีไซน์ทันสมัย 3

แบบบ้าน รำเพย
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 245 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง ห้องน้ำ 5 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 2,940,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุฟรี บ้านเดี่ยวทรงสวย ดีไซน์ทันสมัย 4

แบบบ้าน รัก
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 2,400,000 บาท

แบบบ้านผู้สูงอายุฟรี บ้านเดี่ยวทรงสวย ดีไซน์ทันสมัย 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร