แสนสิริ เปิดตัว Sansiri Backyard คอมมูนิตี้สีเขียวใกล้ชิดธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “Green Grow Give” นำร่องสร้างบนที่ดินเปล่าของแสนสิริ กว่า 14 ไร่ ที่โครงการ T77 และหัวหิน หวังสร้างชีวิตสุขภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบรับเทรนด์รักสุขภาพ

จากผลวิจัย TCDC เมื่อ พ.ศ.2561 ได้ระบุว่า การมีสุขภาพดีนั้นเป็นเครื่องหมายของการระบุสถานะของคนรุ่นใหม่ และธุรกิจที่เกี่ยวกับ well-being ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกปีและยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดเติบโต เพราะเทรนด์สุขภาพจัดว่าเป็นสัญลักษณ์ใหม่สำหรับกลุ่มคนเมืองและชาวมิลเลนเนียลสำหรับประเทศไทย

จากเทรนด์ที่มาแรงนี้ แสนสิริ จึงได้สานต่อวิสัยทัศน์ For Greater Well-being ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมือง จึงได้เปิดตัว Sansiri Backyard (แสนสิริ แบคยาร์ด)

ทั้งนี้ Sansiri Backyard จะถูกพัฒนาบนพื้นที่เปล่าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นพื้นที่สีเขียวแห่งสังคมเมือง และได้นำร่องพัฒนาบนพื้นที่รวมกว่า 14 ไร่ ของ T77 และหัวหิน เพื่อให้เป็นฟาร์มผักปลอดสาร และเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองใหญ่เห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากหลัก 3Gs คือ Green,Grow และ Give
Green
การสร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ อยู่กลางแจ้งหรือในอาคาร อยู่บนอาคารสูงหรือบ้าน ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อให้คนเมืองใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น
Grow
ปลูกผักและผลไม้ในรูปแบบฟาร์มผักบนพื้นที่ว่าง ตลอดจนปลูกความเป็นคอมมูนิตี้แบบยั่งยืนในเมืองใหญ่ ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกบ้าน ชุมชนใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาร่วมกันในการปลูกผักใน Sansiri Backyard
Give
ส่งต่อผลผลิตบางส่วนที่ได้จาก Sansiri Backyard ให้ครอบครัวแสนสิริในโครงการที่มี Sansiri Backyard , โรงเรียนรอบข้างพื้นที่ , ชุมชนทั่วไป ตลอดจนพนักงานแสนสิริ เพื่อให้เรื่องการกินดีอยู่ดีและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ For Greater Well-being และวางแผนที่จะนำผลผลิตไปใช้ที่ สิริ เฮ้าส์ และโรงแรมเอสเคป หัวหิน และเขาใหญ่ ในอนาคต

ทั้งหมดนี้ แสนสิริ ได้เริ่มต้นแนวคิด Sansiri Backyard จากภายในองค์กร Sansiri HQ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานปลูกต้นไม้บนโต๊ะทำงานด้วยการมอบ Table Farm Kits และขยายต่อไปยังโปรเจ็คของแสนสิริ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่เหลือในโครงการให้เป็นพื้นที่สีเขียว และต่อยอดมายัง Sansiri Backyard @T77 และ Sansiri Backyard @Hua Hin และพื้นที่ Sansiri Backyard @Hua Hin จะเป็นพื้นที่ของคอนโดแสนสิริใน 1-3 ปีข้างหน้าด้วย
สามารถสัมผัสคอมมูนิตี้สีเขียวที่ใกล้ชิดธรรมชาติ ของ Sansiri Backyard @T77 และ Sansiri Backyard @Hua Hin ได้ในเดือนตุลาคม 2562 นี้

แหล่งข่าว : www.estopolis.com