แบบบ้าน กรมเขา
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 44 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 374,000 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ออกแบบทันสมัย 1

แบบบ้าน กระดุมทอง
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 45 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 382,500 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ออกแบบทันสมัย 2

แบบบ้าน กวักโพธิ์เงิน
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 56 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 476,000 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ออกแบบทันสมัย 3

แบบบ้าน กันเกรา
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 57 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 484,500 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ออกแบบทันสมัย 4

แบบบ้าน กัลปพฤกษ์
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 510,000 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ออกแบบทันสมัย 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร