แบบบ้าน กาซะลอง
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 70 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 595,000 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ชั้นเดียว ดีไซน์สวย ดูดีมีระดับ 1

แบบบ้าน กาฬพฤกษ์
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 75 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 637,500 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ชั้นเดียว ดีไซน์สวย ดูดีมีระดับ 2

แบบบ้าน แก้วเกล้า
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 75 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 637,500 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ชั้นเดียว ดีไซน์สวย ดูดีมีระดับ 3

แบบบ้าน ข้าหลวง
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 82.6 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 702,100 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ชั้นเดียว ดีไซน์สวย ดูดีมีระดับ 4

แบบบ้าน เขียวหมื่นปี
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 748,000 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวฟรี ชั้นเดียว ดีไซน์สวย ดูดีมีระดับ 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร