แบบบ้าน ไชยมงคล
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 144 ตร.ม.
ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,224,000 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวฟรี บ้านดีไซน์สวย 1

แบบบ้าน ดาวลดา
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 147.5 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,253,750 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวฟรี บ้านดีไซน์สวย 2

แบบบ้าน ดาหลา
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 159.35 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,354,475 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวฟรี บ้านดีไซน์สวย 3

แบบบ้าน ดินแดง
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,411,000 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวฟรี บ้านดีไซน์สวย 4

แบบบ้าน ดุสิตา
บ้านเดี่ยว 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 205 ตร.ม.
ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง
ราคาก่อสร้างประมาณ 1,742,500 บาท

แบบแปลนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวฟรี บ้านดีไซน์สวย 5

แหล่งข้อมูล : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร