การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจแบบไม่หยุดนิ่ง ทำให้ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “Thailand Top Company Awards 2019” รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน สะท้อนถึงความสำเร็จขององค์กรในยุคที่ต้องเผชิญกับการปรับตัวตลอดเวลา

รางวัล Thailand Top Company Awards ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ” มีการคัดสรรองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ การผลิต ยานยนต์ อาหาร เป็นต้น เพื่อเข้ารับรางวัล โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งคัดเลือกองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงาน และ รางวัลองค์กรรายอุตสาหกรรม ที่คัดเลือกจากข้อมูลทางการเงิน อาทิ ผลประกอบการ อัตราการเติบโต อัตราการตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รางวัลนี้จัดโดยนิตยสารBusiness+และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโต นับเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ซึ่งเป็นที่มาของรางวัลในครั้งนี้ว่า Key of success หรือกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ รวมทั้งมีลักษณะของการเป็น Ecomies of Scale ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาโครงการ สำหรับ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค การคัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ ไม่ได้มองแค่วันนี้ แต่ยังมองถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากทำเลที่ตั้งโครงการของบริษัท ที่ทั้งเดินทางสะดวกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เรายังเน้นการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในโครงการให้น่าอยู่ ทั้งการสร้างทะเลสาบขนาดใหญ่ สวนสาธารณะ คลับเฮ้าส์ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
แตกต่างจากอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ

ที่สำคัญคือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในปีที่ผ่านมา มีการนำเทคโนโลยี iOT เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยร่วมกับ AIS เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน ให้แก่ผู้อยู่อาศัย อาทิ Smart Street Lighting โคมไฟถนนที่ทำงานอัตโนมัติใช้พลังงานจากโซลาร์เซล Face Recognition เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการผ่านเข้าออกโครงการคอนโดมิเนียม Smart Bike จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ Wifi ฟรีในพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น สำหรับปีนี้ บริษัทฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยไปสู่ Smart Green Living เดินหน้ากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำเทคโนโลยีด้าน Smart Energy เข้ามาเพิ่มเติม เช่น การติดตั้ง EV Wall Charger หรือ EV Ready ซึ่งติดตั้งระบบไฟให้พร้อมใช้งานได้ทันที มาเป็นมาตรฐานใหม่ในบ้านทุกหลัง และการติดตั้ง Solar Roof ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เสมอ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยังได้พัฒนาระบบ Big Data ทั้งภายในและภายนอก ระบบภายในมีการปรับเปลี่ยน Software เพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าที่ Real time มากขึ้น เช่น ข้อมูลการเข้าใช้สโมสร การแจ้งซ่อม สำหรับภายนอก บริษัทฯ จะร่วมกับ AIS พัฒนาระบบ Big Data เพื่อพร้อมรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันให้มากที่สุด

แหล่งข่าว : www.thairath.co.th