ชื่อโครงการ บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล

ราคาเริ่ม 5 ล้านบาท

แนวคิดโครงการ
โนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล
เสพชีวิตสุนทรีย์สไตล์ญี่ปุ่น…คิดอย่างเซน อยู่อย่างเซน

จากนิยามของคำว่า “คันโซ” (簡素) ที่หมายถึงความเรียบง่าย ปราศจากความยุ่งเหยิง
สู่แรงบันดาลใจในการออกแบบบ้านที่สะท้อนนิยามการใช้ชีวิตแบบเซน ที่เรียบง่าย
รักษาสมดุลและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ สงบ ผ่อนคลาย
เป็นองค์ประกอบที่ผสานอยู่ในบ้าน โนเบิล เกเบิล คันโซ ทุกหลัง
เพื่อสร้างบรรยากาศที่เติมเต็มชีวิตและความสุขให้ทุกวันของคุณ

แบบบ้าน
TYPE : Semi

บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 1

TYPE : Aeto

บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 2

TYPE : Pyra

บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 3

ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างความสมดุลกับธรรมชาติ จึงออกแบบบ้าน
ให้พื้นที่ภายในเชื่อมต่อพื้นที่ภายนอก เป็นหนึ่งเดียวกัน

บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 4

เปิดรับสัมผัสแห่งลมและแสงจากธรรมชาติ ด้วยการออกแบบ
ที่เปิดรับบรรยากาศจากภายนอก เข้าสู่ในภายบ้าน

บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 5

ด้วยการออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน และเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น
สร้างความโปร่ง โล่ง เรียบง่าย แต่ตอบโจทย์การใช้งาน

บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 6

สัมผัสแก่นแท้ของการใช้ชีวิตแบบเซน ด้วยการคัดสรรวัสดุ
ที่ทำจากไม้และหิน ที่ให้ผิวสัมผัสจริงตามธรรมชาติ

บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 7

ที่ตั้ง

บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 8
บ้านโนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล บ้านแฝดดีไซน์สไตล์ญี่ปุ่น 9