ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2562 เท่ากับ 107.9 (ปี 2553 = 100 และเดือนมีนาคม 2562 เท่ากับ 107.7)
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2562 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.2 (MoM) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.9 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กดำ) ตามราคาตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ในประเทศสูงขึ้น หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (วงกบประตู) จากการปรับราคาสูงขึ้นของไม้ที่ใช้เป็นวัตุดิบในช่วงก่อนหน้า

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2562 เทียบกับเดือนเมษายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (YoY) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากไม้นำเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (คอนกรีตบล็อกปูพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ขอบคันขอนกรีต) ปรับตามราคาปูนซีเมนต์ ประกอบกับความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่เพิ่มมากขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (กระเบื้องบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องยาง) หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (ปูนซีเมนต์ผสม) ความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้น หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สีรองพื้นปูน ซิลิโคน) ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 1.7 (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กดำ ท่อแสตนเลส เหล็กแผ่น ตะปู) เนื่องจากการแข่งขันด้านราคากับเหล็กนำเข้าจากจีน และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.2 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้อต่อ-สามทางพีวีซี ท่อระบายน้ำเสียพีวีซี) จากต้นทุนวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ปรับราคาลดลงตามราคาน้ำมัน

2.3 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม-เมษายน 2562 เทียบกับเดือนมกราคม-เมษายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (AoA) โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 9.9 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากราคาไม้นำเข้าสูงขึ้น หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.4 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง-ปูพื้น กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น กระเบื้องแกรนิต) ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นจากโครงการก่อสร้างภาคเอกชน หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา-ปูพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ ซีทไพล์คอนกรีต ขอบคันคอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างของโครงการภาครัฐ หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ผสม) ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ซิลิโคน)