โปรโมชั่นพิเศษ ใน beelievehub ลดพิเศษเมื่อซื้อกาวซีเมนต์ จาก TOA ที่ร่วมรายการ
กาวซีเมนต์ TOA PROTILE , SUPERTILE , PREMIUM TILE
กาวซีเมนต์ TO A PROTILE . SUPERTILE , PREMIUM TILE SUPERTILE PROTILE PREMIUMTILE
**ซื้อครบ 100 หน่วย ลดเพิ่ม 3%
**ซื้อครบ 200 หน่ำวย ลดเพิ่ม 4%
**ซื้อครบ 400 หน่วย แถม 100 หน่วย
(แถมตัวถูกสุด ใน order ) (ไม่มีปี/เดือน)

สินค้าร่วมรายการ
TOA PROTILE 20 KG ต้องสั่งซื้อใน 1 Order
TOA SUPERTILE 20 KG
TOA PREMIUMTILE 20 KG
TOA PREMIUMTILE 20 KG
**สั่ง order ผ่าน ทีม Tele scles เท่านั้น
ต้องสั่งซื้อใน 1 Order
มีส่วนลดรายการประจำปื ไม่รวมงานโครงการผ่านร้านค้า**

รายการประจำปี
ขนาดบรรจุ 20 kg/ถุง
30 หน่วย ส่วนลด 8%
50 หน่วย ส่วนลด12%

***โปรโมชั่นสำหรับสั่งซ์้อสินค้าใน เว็บไซต์ www.beelievehub.com เท่านั้น***
โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562