ผู้สูงอายุ (Older person) เป็นวัยซึ่งมีความแตกต่างจากวัยอื่น เป็นวัยบั้นปลายของชีวิต ดังนั้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสังคม และสาธารณสุข จึงแตก ต่างจากคนในวัยอื่น ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทย และทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้

ปัจจุบันนั้น สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2557 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 14.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 10 ล้านคน การดูแลผู้สูงอายุนั้นกลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่งขึ้น วึ่งหลายๆประเทศนั้นก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้นช่วยกัน สำหรับการเลือกสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นในอดีต อาจจะเป็นเรื่องยากเล็กน้อยเนื่องด้วยเป็นกลุ่มสินค้าที่เฉพาะเจาะจง อาจจะยังไม่กว้างมาก แต่ในปัจจุบันนั้นก็เรื่องมีการหันมาทำธุรกิจของผู้สูงอายุมากขึ้นและมีการสนับสนุนของผู้สูงอายุมากขึ้นด้วยเช่นกัน


จึงทำให้เกิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.sorwor.online หรือ สว.com เป็นตลาดตลาดกลางที่รวบรวมร้านค้าและสินค้า เกี่ยวกับ วัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน รวมถึงปัจจัย4 ที่สิ่งของที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและร้านค้าที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงได้มีการรวบรวมข้อมูลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการต่างๆไว้ ให้ง่ายต่อการติดต่อ สว.com เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ครบทุกความต้องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ


การเลือกซื้อสินค้าสำหรับผู้สูงวัย ผู้พิการ หรือหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก อีกต่อไป ไม่เพียง sorwor.online จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับยุคออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกขึ้น ไม่ว่าจะสั่งซื้อสินค้า ขายของ หรือแม้แต่ประกาศหางาน รับงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย กับผู้พิการ ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วหลากหลายในการเลือกซื้อสินค้าอย่างแน่นอน