• ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้ เพราะเครื่องปรับอากาศอาจจะมีกำลังความเย็น ( BTU ) น้อยกว่าที่แสดงไว้บนฉลาก หรือที่ภาษาช่างแอร์เรียกว่าไม่เต็มบีทียู เครื่องปรับอากาศบางยี่ห้ออาจมีกำลังความเย็นเพียง 70 – 80 % ของที่โฆษณาไว้ มีกำลังความเย็นไม่เต็มบีทียูแล้ว อาจจะมีเสียงดังและมีอายุการใช้งานที่สั้นอีกด้วย
  • เลือกที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือเบอร์ 4 และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) เพราะได้รับการทดสอบความสามารถ ในการทำความเย็นแล้วซึ่งทำให้ท่านแน่ใจได้ว่าจะได้ เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพเต็มบีทียู
ต้อนรับหน้าร้อนด้วยการเลือกเครื่องปรับอากาศ อย่างถูกวิธี 1
  • นอกจากฉลากเบอร์ 5 แล้ว ควรพิจารณาค่า SEER หรือ EER ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน โดยค่านี้ได้รับการทดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยิ่งค่าสูงยิ่งหมายถึงประหยัดไฟมาก
    มีมาตรฐานรับรองเช่น มอก. CE JIS ISO เป็นต้น
  • เลือกใช้เครื่องปรับอากาศของผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่มีบริการหลังการขายที่ดีข้อนี้เป็นข้อที่มีความสำคัญมากและผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีความชำนาญและได้มาตรฐาน
  • มีบริการหลังการขายที่ดี สำหรับบริการหลังการขายนั้นถือว่าเป็นที่สำคัญมาก สำหรับการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศเพราะเครื่องตอนติดตั้งนั้นอาจจะไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาในระยะยาวที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน