การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2562 ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีความเคลื่อนไหว ดังนี้ ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 5.3 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ)
เนื่องจากปริมาณนำเข้าไม้ ลดลงและราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบ (ทราย หิน) ที่ปรับสูงขึ้นก่อนหน้านี้ ขณะที่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 2.3 (เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นเรียบดำ) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่มีทิศทางลดลง และราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง (บิลเล็ต เศษเหล็ก) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ที่ปัสสาวะ) จากการให้ส่วนลดเพิ่มขึ้น และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.5 (อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปรับลดลง ประกอบกับมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนจำนวนมาก

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2562 1
Handyman prepare cement use for construction

ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม เทียบกับเดือนมกราคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 4.7 (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว H เหล็กรางน้ำ ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส เหล็กแผ่นเรียบดำ) ตามต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับลดลง หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.7 (อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น ยางมะตอย)
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5 (อ่างล้างหน้า ที่ปัสสาวะ ที่ใส่สบู่ สายน้ำดี ราวแขวนผ้าติดผนัง) จากการให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่าย และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.4 (ท่อร้อยสายไฟ ท่อพีวีซี ข้อต่อ สามทาง ท่อระบายน้ำเสียพีวีซี) ขณะที่ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.8 เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบหลายปี
เนื่องจากปริมาณไม้นำเข้าลดลงและราคาสูงขึ้น (ไม้พื้น ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ) หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ปูนซีเมนต์ผสม) ความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (คอนกรีตบล๊อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ) หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.7 และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว

ข้อมูลจาก สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า