BOQ คืออะไร ทำไมถึงต้องใช้BOQ กับงานก่อสร้าง ?

BoQ หรือ Bill of Quantities คือเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้างที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนที่จะทำการก่อสร้าง รายละเอียดด้านในจะเป็นรายการที่แสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด ทั้ง จากแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมระบบ

1.BOQ (Bill of Quantity)       คือ รายการประมาณราคาและวัสดุก่อสร้าง เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการสินค้า ค่าแรง ค่าใช้จ่ายต่างๆ กำไรที่ต้องจ่ายผู้รับเหมารวมๆ กันทั้งหมดเพื่อสร้างบ้านของเรา 

2.BOQ จะแบ่งเป็นหมวดๆ คือ หมวดงานสนามและงานเข็ม งานโครงสร้าง งานก่อฉาบ งานพื้น งานฝ้าเพดาน งานไฟฟ้า งานสี งานสุขาภิบาล งานประตู หน้าต่าง งานระบบต่างๆ และอาจมีหมวดงานอื่นนอกเหนือจากนี้ ตามความต้องการของผู้สร้างบ้านที่แตกต่างกัน

3.BOQ มาจาก แบบที่กำลังจะก่อสร้างอย่างละเอียด ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบต่างๆ เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณสินค้าทั้งหมด สถาปนิกจึงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้จัดทำ BOQ 

BOQ คืออะไร ทำไมถึงต้องใช้BOQ กับงานก่อสร้าง ? 1

 4.BOQ จากสถาปนิกสามารถใช้เป็น ราคากลางในเปรียบเทียบ ราคาจากผู้รับเหมาแต่ละรายยที่เราจะจ้างสามารถเช็ครายการวัสดุต่างๆ รวมถึงราคาค่าแรงในหมวดงานนั้นๆ นอกจากนี้ BOQ สามารถทำเป็นฟอร์มเปล่าในกรณีมีการประมูลการก่อสร้างให้ผู้รับเหมากรอกข้อมูลเสนอวัสดุ ปริมาณ และ ราคาให้เราพิจารณาได้ 

5.BOQ สามารถใช้คุมงบประมาณ สามารถใช้คุมงบประมาณ ในการก่อสร้างได้โดยเพิ่มหรือลดปริมาณงานปริมาณวัสดุ เราสามารถเปลี่ยนสเปคของวัสดุได้ เนื่องจาก BOQ จะมีการระบุ ยี่ห้อ รุ่น และราคาสินค้าลงไปด้วย 

6.BOQ ใช้สำหรับ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง ทำให้เรารู้ปริมาณวัสดุที่จะใช้ในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้เราวางแผนการจัดส่งสินค้าวัสดุต่างๆ ให้ตรงตามกำหนดการก่อสร้าง และการวางแผนการจัดซื้อได้ นอกจากจะใช้ในการคิดราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมกับทั้งผู้สร้างและผู้รับสร้างแล้ว BOQ ยังมีประโยชน์อีกโดยเมื่อมีการเพิ่มหรือลดงานเมื่อมีการก่อสร้างไปแล้ว สามารถอ้างอิงกับตัว BOQ นอกจากนั้นยังใช้ตรวจสอบในระหว่างงานก่อสร้างได้อีกด้วย สำหรับผู้รับจ้างแล้วยังใช้ในการจัดการ และบริหารงานก่อสร้างได้อีกด้วยนอกจากนี้ตัว ยังมีความสำคัญในการจัดหาผู้รับเหมาอีกด้วย โดยอาจจะให้ สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือจ้างผู้เชียวชาญทำการถอด BOQ จัดทำเป็น Blank BOQ ที่จะแสดงปริมาณที่ถอดจากแบบก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาก่อจะนำ Blank BOQ ไปกรอกราคาต่อหน่วยของวัสดุ ค่าแรงต่างๆ รวมถึงค่าดำเนินการ กำไร และงานเตรียมการต่างๆ เพื่อที่ผู้ว่าจ้างจะนำไปเปรียบเทียบโดยที่มีมาตฐานเดียวกันจาก BOQ 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว


ข้อมูลจาก scgbuildingmaterials