ธุรกิจก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ มีผลต่อการจ้างงานและมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นับตั้งแต่ภาครัฐประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระยะเร่งด่วนในปี 2559-2561 รวมถึงการเร่งรัดผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอบคลุมจำนวนโครงการเป็นจำนวนมาก และมีเงินลงทุนรวมเป็นหลักหลายล้านล้านบาท

ปัจจุบันหลายโครงการมีความคืบหน้าและบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาโครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ โครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการยังคงชะลอตัว ส่งผลให้ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบในด้านการเติบโตด้วยเช่นกัน

กลุ่มธุรกิจที่จะได้รับอานิสงส์เป็นกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง อาทิ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและงานเครื่องกล บริษัท ช.การช่าง บริษัทก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร และบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ที่ล่าสุดได้ร่วมทุนกับพันธมิตรต่างชาติ คือ Oneworks บริษัทสถาปนิกชั้นนำจากอิตาลี มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและเทคโนโลยีมีโอกาสและศักษภาพในการเข้ารับงานมากขึ้น

ทั้งนี้วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นจากผลของปริมาณงานก่อสร้างที่มีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี บริษัท สมาร์ทคอนกรีต เริ่มได้รับอานิสงส์จากโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานก่อสร้างไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อปริมาณใช้งานวัสดุก่อสร้าง ที่ขณะนี้เริ่มมีคำสั่งซื้อทยอยเข้ามาแล้ว และยังได้รับอานิสงส์จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เห็นถึงโอกาสในระยะยาวและเริ่มมีการลงทุนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง ผู้นำธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายระบบดับเพลิงที่สามารถเติบโตไปกับการก่อสร้างทุกประเภท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะเข้าปรับปรุงระบบดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นประกอบกับบริษัทยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความเข้มงวดในมาตรฐานของระบบดับเพลิงให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งปัยจัยดังกล่าวล้วนเป็นโอกาสในการเข้ารับงานของบริษัททั้งสิ้น

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว

ข้อมูลจาก www.posttoday.com/property/news/576485