อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.36 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.68 ต่อปี
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน พ.ย. 61 เกินดุล 1,632.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน พ.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 6.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน พ.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 4.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 41.82 ของ GDP ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ระดับ 66.3 ตราเงินเฟ้อในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.36 ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราที่ชะลอลง โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาจากราคาอาหารสดที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งเป็นสำคัญขณะที่ราคาผัก ผลไม้ และน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.07 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.71
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 61 เท่ากับ 107.2 ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาหมวดกระเบื้องสูงขึ้นร้อยละ 3.5 จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ขณะที่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กลดลงร้อยละ 0.3 เป็นการติดลบครั้งแรกรอบ 17 เดือน จากการบริโภคเหล็กทรงยาวลดลง ทำให้ในปี 61 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 2.6


เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว