ทำความรู้จักกับมาตราฐานบันไดหนีไฟสำหรับอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร

ทำความรู้จักกับมาตราฐานบันไดหนีไฟสำหรับอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร

 เวลาที่เกิดไฟไหม้ในอาคารสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดหนีไฟ ซึ่งแต่ละอาคารนั้นจะต้องมีการออกแบบบันไดหนีไฟไว้ในยามฉุกเฉินด้วย เพราะในทางกฎหมายนั้นมีการบังคับ ให้มีการสร้างทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน ไว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยแต่ละอาคารนั้นจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปตามความสูงของตึกนั้นๆ ที่กฎหมายกำหนดนั้นเอง
บันไดหนีไฟสำหรับอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร
 1. ผนังทึบ ทนไฟ
 2. ประตูบันไดหนีไฟขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 850 มม สูง 2000 มม พร้อมอุปกรณ์ทำให้บานประตูปิดสนิท บานประตูเปิดเข้าสู่ตัวบันได ยกเว้นชั้นดาดฟ้า หรือชั้นล่างที่เข้า-ออก  เพื่อหนีไฟสู่ภายนอกของอาคาร
 3. บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 900 มม และไม่เกิน 1500 มม
 4. ชานพักบันไดระหว่างประตูกับบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 1500 มม และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างบันได
 5. ชานพักบันไดกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
 6. ลูกนอนของบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 220 มม ลูกตั้งสูงไม่เกิน 200มม กรณีที่จะใช้บันไดนี้เป็นบันไดหลักสำหรับผู้พิกาด้วย ต้องออกแบบ ลูกนอนของบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 280 มม ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มม
 7. บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต้องจัดให้มีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ โดยให้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
 8. ราวจับสูงจากพื้นไม่เกิน 900 มม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม เมื่อติดที่ผนังส่วนที่ยื่นออกมาจะต้องไม่เกิน 100 มม
 9. ราวกันตก สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1100 มม ช่องเปิดของซี่ลูกกรงต้องมีขนาดที่ไม่สามารถให้วัตถุทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม ลอดได้
 10. ป้ายบอกเลขชั้นของบันได ระบุชั้นล่างสุดและชั้นบนสุดในบันไดหนีไฟ และบอกทิศทางปล่อยออก
 11. ทางปล่อยออกต้องเปิดออกสู่ภายนอกอาคารที่เป็นลานโล่งหนีไฟ คำนวณจากจำนวนผู้ใช้อาคาร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

 

ข้อมูลจาก fenntarkoon.wordpress.com/2012/10/05/fire-stair-desig

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว