TOA GYPSUM มีความยืดหยุ่นได้ดี ดูดซับความชื้น เป็นวัสดุทนไฟ

TOA GYPSUM มีความยืดหยุ่นได้ดี ดูดซับความชื้นเป็นวัสดุทนไฟ

TOA GYPSUM มีความยืดหยุ่นได้ดี ดูดซับความชื้น เป็นวัสดุทนไฟ อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ TOA ผู้นาตลาดสีในประเทศไทยและอาเซียน เล็งเห็นถึงการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขยายธุรกิจไปในตลาดฝา ฝ้า ด้วยยิปซั่มบอร์ด และอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานเยอรมัน ภายใต้แบรนด์ “TOA GYPSUM”
ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยส่วนผสมของแร่เพอร์ไลต์(Perlite)ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการดูดซับความชื้น มีความยืดหยุ่นได้ดี เป็นวัสดุทนไฟ และยังเป็นฉนวนป้องกันความร้อนอีกด้วย จึงทาให้แผ่นยิปซั่ม TOA GYPSUM มีมาตรฐาน คุณสมบัติ และคุณภาพเหนือที่กว่าแผ่นยิปซั่มทั่วไปฯ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์
• มีความแข็งแกร่งและความหนาแน่นของเนื้อปูนที่คุณภาพสูง ง่ายต่อการยิงสกรู ไม่เกิดการยุบของหัวสกรูง่าย ไม่ตกท้องช้างเมื่อเจอความชื้น
• แผ่นยิปซั่มมีน้าหนักเบา อยู่ที่ 17.5 กิโลกรัมต่อแผ่น ทาให้ประหยัดค่าขนส่ง และสามารถใช้โครงคร่าวที่บางลงได้
• มีความยึดหยุ่นในตัวแผ่น ไม่แตกร้าวง่าย
• แผ่นยิปซั่ม TOA GYPSUM ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด (มอก. 219-2552)
ประเภทของสินค้า
• แผ่นยิปซั่มมาตรฐาน (PROBOARD)
• แผ่นยิปซั่มทนชื้น (WATERPROOF)
• แผ่นยิปซั่มกันร้อน (HEATPROOF)

วิธีการจัดเก็บและการขนย้าย
วิธีการที่ถูกต้อง
1. ใช้คนสองคนยก หัวท้ายแผ่นในแนวตั้งฉาก
2. วางแผ่นให้ขอบด้านยาวเสมอกันกับกองแผ่นยิปซั่มและปล่อยลงในแนวตั้ง
3. ใช้ที่รองรับ(พาเลท) เมื่อต้องการใช้เครื่องจักรในการขนส่งคราวละมากๆ
4. กองเก็บแผ่นบนพื้นที่เรียบปราศจากน้า ความชื้น และใช้เศษแผ่นหนุนรองแผ่นยิปซั่ม
ทุกระยะ 60 เซนติเมตร
5. ตา แหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บควรสะดวกในการขนย้ายเพื่อใช้งานต่อไปและอย่ากองแผ่นให้สูง
มากกว่า 1 เมตรต่อกอง

ข้อมูล TOA GYPSUM

TOA GYPSUM ข้อมูลทั่วของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ TOA GYPSUM
มาตรฐาน มอก.219-2552
มาตรฐาน มอก ทนชื้น
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ TOA GYPSUM
ตารางการเปรียบเทียบมาตรฐานและคุณภาพสินค้า2
ตารางการเปรียบเทียบ

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว