ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 มีการปรับตัวเล็กน้อย

อัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย โดยมีสาเหตุสำคัญจากราคาน้ำมันขายปลีกที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลก ขณะที่ราคาอาหารสดหลายชนิดปรับตัวลดลง อาทิ ราคาเนื้อสัตว์ ไข่ และผักผลไม้
ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานพบว่ายังมีทิศทางทรงตัวที่ร้อยละ 0.8 ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานในช่วง 7 เดือนแรกของปี 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 และ 0.7 ตามลำดับ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ก.ค. 61 เท่ากับ 108.8 ขยายตัวร้อยละ 4.7 ต่อปี โดยมีสาเหตุสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ที่สูงขึ้นร้อยละ 2.4 ดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กสูงขึ้นร้อยละ 16.3 ทั้งนี้ 7 เดือนแรกของปี 61 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 3.7
ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มิ.ย. 61 เกินดุล 4,083.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่เกินดุล 958.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลมาจากดุลการค้า (ตามระบบ BOP) ที่เกินดุล 2,875.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามรายรับจากการส่งออกที่ขยายตัวดี และดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่เกินดุล 1,208.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าหลังหมดฤดูกาลส่งกลับกำไรและเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ ทั้งนี้ ดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 61 เกินดุล 21,364.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว