SCG ลงทุน 2.4 พันล้านบาทให้ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจกระจายสินค้าวัสดุก่อสร้าง

SCG ลงทุน 2.4 พันล้านบาทให้ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจกระจายสินค้าวัสดุก่อสร้าง

เอสซีจี รายงานว่า ล่าสุดเอสซีจีเข้าซื้อหุ้น 29% ใน PT CaturSentosaAdipranaTbk (CSA) ซึ่งเป็นธุรกิจชั้นนำของอินโดเซีย ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สำหรับสินค้าเกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้าง ในชื่อ “Mitra10” ซึ่งมี 27 สาขาในเมืองหลัก รวมทั้งธุรกิจกระจายสินค้าที่มีเครือข่ายร้านค้าปลีกสำหรับสินค้าวัสดุก่อสร้างมากกว่า 30,000 แห่ง เพื่อให้เอสซีจีสามารถขยายฐานธุรกิจในตลาดอินโดนีเซียที่กำลังเติบโต สำหรับธุรกรรมดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,400 ล้านบาท คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2561

CSA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียในชื่อย่อหลักทรัพย์ “CSAP.JK” ที่ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่สำหรับสินค้าเกี่ยวกับบ้านชื่อ Mitra 10 ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่จำนวน 27 สาขา ในเมืองหลักส่วนใหญ่ของประเทศ รวมทั้งธุรกิจกระจายสินค้าที่มีเครือข่ายร้านค้าปลีกสำหรับสินค้าวัสดุก่อสร้างมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ โดยในปี 2560 CSA มียอดขายรวมประมาณ 23,700 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 12,000 ล้านบาท

การเข้าถือหุ้นใน CSA ข้างต้น จะทำให้ SCC สามารถขยายฐานธุรกิจในตลาดอินโดนีเซียที่กำลังเติบโต อีกทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ SCC ในอินโดนีเซีย

โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการเท่ากับ 0.41% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับ 4.84%

ข้อมูลจาก  https://www.ryt9.com และ money2know

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว