ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย

ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย

เข็มสามสีหรือเข็มริมแดง
เป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงแปลกตา มีใบแหลมเป็นพุ่มแตกออกจากตอหรือลำต้นที่ตั้งตรง และเป็นไม้ประดับที่เด่นด้วยสีสันของใบ ที่มีทั้งเขียว เหลือง แดงอยู่ในใบเดียวกันเข็มริมแดงเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพิษจำพวกไซรีนและไตรครอโรเอทไทรีน

ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย 1

ไทรย้อยใบแหลม
เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้น ผิวเปลือกเรียบสีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่ง และส่วนยอดของลำต้น ใบออกเป็นคู่สลับกัน ลักษณะใบ ขนาดใบ และสีสันแตกต่างกันตามชนิดย่อย

 

ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย 2

ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย 3
ปาล์มไผ่
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chamaedorea seifrizii เป็นไม้ประดับที่จัดอยู่ในวงศ์ PALMAE ต้นกำเนิดอยู่ทีประเทศเม็กซิโกและอเมริกาใต้ ลำต้นจะมีลักษณะคล้ายปาล์มใบไผ่ (Bamboo Palm) แต่จะมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อย ลำต้นมีสีเขียวขนาดเล็กเป็นข้อปล้องเห็นได้ชัด ดูคล้ายต้นไผ่ แต่จะสูงเพียง 1.5-2 เมตร
มีความสามารถในการดูดซับสารพิษจากอากาศเหมือนกันกับปาล์มใบไผ่ แต่จะดูดได้น้อยกว่า แต่ถึงอย่างไรก็จัดเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงาม

ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย 4

หมากเหลือง
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chrgsalido carpus lutesers จัดอยู่ในวงศ์ PLAMAE เป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบมาดากัสก้าเป็นพืชตระกูลปาล์มที่ปลูกง่าย โตเร็ว เป็นพันธุ์ไม้ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 5–10 เมตร ลำต้นมีลายคล้ายข้อปล้อง โค้งงอและตั้งตรงได้สัดส่วนที่สวยงามยิ่งนัก เจริญพันธุ์ด้วยการแตกหน่อเป็นกอประมาณ 5–12 ต้น ใบมีลักษณะเป็นรูปขนนก แผ่นใบมีสีเขียวอมเหลือง ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองอ่อนเป็นอยู่ใต้กาบใบ เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกเพื่อประดับภายในอาคารสำนักงานอีกชนิดหนึ่ง เพราะมีความสวยงาม มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นไม้ประดับที่ช่วยคายความชื้นให้แก่อากาศภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย 5

หนวดปลาหมึก
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Schefflera actinophylla จัดอยู่ในวงศ์ ARALIACEAE เป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศควีนแลนด์ ปาปัวนิวกินี และประเทศอินโดนีเซีย เป็นไม้พุ่มประดับที่ไม่สูงมากนัก คือสูงเต็มที่ไม่เกิน 2-3 เมตร และมีการเจริญเติบโตเร็วมาก ใบมีสีเขียวเป็นมัน เป็นไม้ประดับที่มีหลายชนิด มีทั้งชนิดใบเล็ก และชนิดใบใหญ่ แต่จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันคือ ใบจะแตกออกมาจากกิ่งเดียว โดยแต่ละกิ่งจะมีใบประมาณ 7-15 ใบ และจะกางออกคล้ายกับนิ้วมือคน

ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย 6

หนวดปลาหมึกเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงดูง่าย และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษจากอากาศได้อย่างดีเยี่ยม นิยมปลูกเป็นแนวสวนของบ้าน เพราะฟอร์มใบเป็นแฉกสวยงาม ชอบแดดกึ่งร่ม ชอบน้ำและความชื้น แต่หากนำไม้ประดับชนิดนี้มาปลูกภายในอาคาร ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ

 

ปลูกไม้ในร่ม ไม่ต้องดูแลเยอะ แถมช่วยดูดสารพิษในห้องอีกด้วย 7

 

เดหลี
ชื่อวิทยาศาสตร์ ของไม้ประดับชนิดนี้ ก็คือ Spathiphyllum Clevelandii จัดอยู่ในวงศ์ ARACEAE มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศ โคลัมเบีย เวเนซูเอลา
เป็นไม้ประดับที่เป็นที่ยอมรับว่า มีความโดดเด่น สวยงาม เนื่องจากให้ดอกสีขาวที่สวยงาม จึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้าน หรืออาคาร เป็นไม้ประดับที่มีอัตราการคายความชื้นสูง มีใบสีเขียวเข้มมันเป็นวาว ดอกเป็นช่อสีขาวหรือขาวแกมเหลือง กาบหุ้มช่อดอกมีสีขาวคล้ายดอกหน้าวัว เป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงประมาณ 30–60 เซนติเมตร เป็นไม้ประดับที่สามารถดูดสารพิษจำพวกแอลกอฮอล์ ไตรคลอไรเอทีรีน อาซีโตน เบนซีนและฟอร์มาดีไฮด์ และสามารถดูดซับได้ในปริมาณที่มากอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่นิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ