Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 1

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 2

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงาน e-Commerce : Big Bang วิถีการค้าไทย…..สู่วิถีออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจมีธุรกิจที่แข็งแรงพร้อมก้าวสู่การเป็น Trading Nation พร้อมสร้างระบบนิเวศครบวงจร (Ecosystem) ให้กับธุรกิจและเพิ่มช่องทางการค้าผ่านรูปแบบ e-commerce ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงได้เปิดตัวเว็บไซต์ “ของดีทั่วไทย” (www.kongdeetourthai.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ผู้ขายที่มีของดี โดดเด็ด สำหรับการซื้อขายสินค้าจากเว็บไซต์ของดีทั่วไทย ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบ Location ร้านค้าของดีทั่วประเทศไทยจากแผนที่ (Mapping) นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมข้อมูลและเครื่องมือที่ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องใช้ เช่น เครื่องมือทางการตลาด การตรวจสุขภาพเว็บไซต์ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย การรวบรวมองค์ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ เป็นต้น

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 3

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 4

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 5

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 6Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 7 Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 8

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 9

BeelieveSourcing บีลีฟเป็นมาร์เก็ตเพลสแพลตฟอร์มไทย เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง บ้านและอาคาร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ขายและผู้ซื้อ ที่สนใจระบบออนไลน์  ซึ่งในครั้งนี้ BeelieveSourcingได้เข้าร่วม พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent : LOI) ความร่วมมือการส่งเสริมช่องทางการตลาด e-Commerce แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จำนวน 30 หน่วยงาน ทั้งที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการขนส่ง และ ผู้ให้บริการชำระเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ ใน 5 ด้านคือ
1)การให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2) การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบวงจร
3) การร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
4) การสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถพัฒนาการขนส่งสินค้า (Logistics) และระบบชำระเงิน (Payment) ที่สามารถลดต้นทุนและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
5) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ กับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 10

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 11

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 12

Beelieve ร่วมงาน e-commerce Big Bang โดยกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จัดขึ้น 13

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า“กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นที่จะผลักดันและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แนวคิดด้าน “การค้าไทยสู่วิถีออนไลน์” จะเป็นโอกาสสำคัญทางการตลาดที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยให้เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจบนระบบดิจิทัล เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายโซ่อุปทานและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว” รมว. กล่าวทิ้งท้าย

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว