เคล็ดลับน่ารู้ ช่วงหน้าฝนสามารถมุงหลังคาบ้านได้หรือไม่ ?

เคล็ดลับน่ารู้ ช่วงหน้าฝนสามารถมุงหลังคาบ้านได้หรือไม่ ?

เจ้าของบ้าน คนมักจะมีคำถามว่าเราสามารถมุงหลังคาในช่วงหน้าฝนได้หรือไม่ เพราะกังวลเรื่องความชื้นว่าจะมีผลต่อวัสดุต่างๆ และในระหว่างมุงหลังคาอาจมีปัญหาต่างๆ ตามมา ซึ่งจริงๆ แล้วการมุงหลังคาในหน้าฝนนั้นสามารถทำได้ ถ้ามีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องการเตรียมวัสดุและความปลอดภัยในการทำงาน

       โครงหลังคาเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคา และต้องรับแรงลมที่ปะทะเข้ามาได้ ซึ่งต้องมีการออกแบบคำนวณมาอย่างดี แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้วัสดุโครงหลังคาประเภทใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อมเรื่องคุณภาพของโครงหลังคา สำหรับโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ จะต้องมีการทาสีหรือชุบสีกันสนิมให้เรียบร้อยก่อนนำมาใช้งาน ส่วนโครงหลังคาไม้จะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งที่เหมาะสำหรับงานโครงสร้างโดยเฉพาะ ควรผ่านการอบแห้งมาอย่างดี ไม่มีความชื้น ไม่อุ้มน้ำ และทาน้ำยากันปลวกก่อนนำมาติดตั้ง หากเลือกใช้โครงหลังคากัลวาไนซ์ซึ่งเป็นโครงหลังคาสำเร็จรูปที่ผ่านการเคลือบผิวป้องกันสนิมมาจากโรงงาน และมีการตัดแต่ละท่อนมาแล้วตามความยาวที่ต้องการ สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตะปูเกลียวเพื่อยึดแต่ละท่อนเข้าด้วยกัน (ไม่ต้องเชื่อมเหล็ก) การกองเก็บโครงหลังคา (ไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กที่ทาสีกันสนิมแล้ว โครงไม้ที่ผ่านการอบแห้ง หรือโครงกัลวาไนซ์) วัสดุมุงหลังคา และอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น สกรู) แนะนำให้เตรียมพื้นที่สำหรับการกองเก็บในที่ที่มีหลังคาคลุม น้ำไม่ท่วมขัง ส่วนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ติดตั้งที่ต้องใช้ไฟฟ้าควรเก็บในห้องที่ปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน

 
       เมื่อโครงหลังคาพร้อมก็ถึงขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคาและวัสดุมุงที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ และทำงานด้วยความระมัดระวัง ซึ่งการวางแผนการทำงานในแต่ละวันตามปกติแล้ว หากคาดการณ์ว่าฝนจะตกในวันใดหรือฝนเกิดตกลงมากระทันหัน ช่างจำเป็นต้องหยุดการทำงานเพราะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายได้ เช่น ลื่นล้มหรือพลัดตกลงมาได้ ไฟฟ้าช็อต เหตุการณ์ฟ้าผ่า เป็นต้น โดยเฉพาะโครงหลังคาเหล็กและกัลวาไนซ์ที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการติดตั้ง เมื่อฝนหยุดช่างจึงขึ้นไปทำงานต่อได้ และเมื่อถึงขั้นตอนการมุงหลังคาจะต้องรอให้โครงหลังคาแห้ง รวมถึงพื้นผิวกระเบื้องหลังคาหรือวัสดุมุงหลังคาจะต้องแห้งก่อนการมุงหลังคา ซึ่งนอกจากลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังไม่มีความชื้นสะสมในวัสดุ ช่องว่าง และรอยต่อระหว่างวัสดุในส่วนต่างๆ
      หลังจากที่มุงหลังคาเสร็จขณะยังอยู่ในหน้าฝนจะมีข้อดีคือ ขณะฝนตกสามารถตรวจเช็คไปในตัวว่าหลังคาที่มุงเสร็จแล้วนั้นรั่วซึมหรือไม่ หากมีจุดรั่วซึมก็สามารถให้ช่างแก้ไขได้ทันที และยังช่วยป้องกันแดดฝนให้กับตัวบ้านในขณะที่ก่อสร้างบ้านในขั้นตอนถัดไปอีกด้วย
ข้อมูลจาก scgbuildingmaterials.com