KMN GROUP หจก.ก้อนมณีซัพพลาย

KMN GROUP หจก.ก้อนมณีซัพพลาย

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 ทะเบียนเลขที่ 0163541 000162 ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจ เพิ่มการบริการลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุสาหกรรม ให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้เปิดสาขาเพิ่มและอยู่ใกลักับนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก EASTERN SEABOARD INDUSTRAIL PARK, ชื่อบริษัท อิมเมจ เพนท์ โปรดักส์ จำกัด (IMP) ” IMAGE PAINT PRODUCTS CO., LTD. ” และบริษัท เค เอม เอ็น พีอี โฟม จำกัด (KMN PE – FOAM) ” KMN PE FOAM CO., LTD. ” บริหารงานและสนับสนุนโดย KMN – GROUP

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ สีทาอาคาร เคมีกันซึม ฉนวนกันความร้อน-เย็น และวัสดุบรรจุภัณฑ์ PE-FOAM เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าที่ใช้สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย KMN GRUOP
1. สำหรับอาคารสูง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล อาคารนิติบุคคล
2. สำหรับโครงการบ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์
3. สำหรับโรงงานทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และห้างสรรสินค้า

ลักษณะงานที่ใช้สินค้าที่จำหน่ายโดย KMN GROUP
1. งานระบบสาธารณูปโภค และระบบดับเพลิง
2. งานระบบประปา
3. งานระบบไฟฟ้า
4. งานระบบปรับอากาศ
5. ฉนวนกันความร้อน – เย็น และวัสดุบรรจุภัณฑ์
6. สีทาสีอาคาร และเคมีก่อสร้าง วัสดุกันซึม
7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานวางระบบต่างๆ

วิสัยทัศน์

สินค้าดีมีคุณภาพ มุ่งมั่นบริการ มีความซื่อสัตย์ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร
นโยบายของบริษัท

KMN – GROUP มีความตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้อย่างจริงจัง โดยจะเลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพดี มีประสิทธิผลในการใช้งาน ตรงตามความต้องการ ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ปัญหต่างๆที่กี่ยวข้องกับสินค้าที่จำหน่าย พร้อมทั้งมีการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ เช่น ค่าเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การวางแผนใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ทำงาน

กลยุทธ์ของบริษัท
มุ่งเน้นนำเสนอและเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ติดตามและประเมินผลการทำงาน และปรับแผนให้สอดคล้องเหมาะสมกับงานนั้น การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วตรงต่อเวลา มีทีมงานที่พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นนโยบายที่ KMN GROUP ถือปฎิบัติอยู่เสมอมา

เป้าหมาย

มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านบริการในระดับสากล สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังจากองค์กรเสมอ “

 

เลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างกับเรา Beelieve Sourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้างรายแรกของไทย เรามีทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และ บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย  facebook: beelievesourcing line: @beelievesourcing youtube: beelieveus beelievesourcing เราสร้างตลาดสินค้าออนไลน์และ บริการครบจบในที่เดียว